20081216


kafamın bugünki şarkısı..

hayatımda ki bir cok şeyi aslında sanmışım ..mışım çünkü gayet bilinçsizce sonradan farkına vardığım bir durum....
üzücü..
hayatımda bir cok şeyi mış gibi yapıyorum yorum çünkü bilinçli bir durum..
üzücü...
mışlı mişli dilili yorlu ecekli acaklı bir cok zamanlı şeyler işte..
bir de kipler var eli alı seli salı melili malılı ..
hayat işte zamanlar kipler ...
insanlar...

No comments: