20080501

yağmur yağmur geri verecek buharlaşan sevgilerimizi...

No comments: